انواع بشقاب با مدل های متنوع:

مدل لوکس:

بشقاب لوکس

خورشت خوری لوکس

پیش دستی لوکس

کیک خوری لوکس

مدل کلاسیک:

بشقاب کلاسیک
پیش دستی کلاسیک
کیک خوری کلاسیک

مدل وینا:

بشقاب غذا وینا
پیش دستی وینا
کیک خوری وینا

مدل گرد:

بشقاب غذا گرد
پیش دستی گرد
کیک خوری گرد

 

انواع کاسه ارس در مدل های متنوع:

مدل لیان در 4 اندازه

 کاسه لیان 1500
 کاسه لیان 2500
 کاسه لیان 3500
مینی لیان

کاسه مدل نیلوفری:

پیاله نیلوفری 150
پیاله نیلوفری 200
پیاله نیلوفری 300
پیاله نیلوفری 400

کاسه گرد:

پیاله گرد 500
پیاله گرد  1000
پیاله گرد  2000
پیاله گرد  3500
پیاله گرد  5000

کاسه مربع:

پیاله مربع 250 + درب
پیاله مربع 350 +  درب
پیاله مربع  500 + درب
پیاله مربع  750 
پیاله مربع  1250 + درب

انواع مدل ظروف پیرکس ارس

پیرکس مارشال:

پیرکس مارشال 1000 + درب
پیرکس مارشال 1500 + درب
پیرکس مارشال 2500 + درب
پیرکس مارشال 3500 + درب
پیرکس مارشال 5000 + درب

پیرکس ساده:

پیرکس 1200
پیرکس 1800
پیرکس 2500

 

انواع دسری ارس را در مدل های متنوع در زیر بیابید.

جام دسری هیمالیا
جام دسری ونیز
جام دسری سِوان
جام دسری سِوان 350
جام دسری رُم
دسری قلبی
دسری گرد
دسری مربع
دسری اوشن 125
دسری شایا150
دسری آویتا
دسری دریتا
دسری آیسا
دسری سانا
دسری آیرین

لیوان:

لیوان ارس 70
لیوان ونوس 80
لیوان ونوس 350
لیوان ونوس 450
درب لیوان ونوس 450
لیوان لوکس 70
لیوان لوکس 200
لیوان لوکس 350
لیوان اسپشیال ساده
لیوان اسپشیال طرحدار
لیوان اسپشیال 220ساده
لیوان اسپشیال 220طرحدار

فنجان:

 فنجان ساده 120

جام پایه دار:

جام پایه دار هیمالیا
جام پایه دار ونیز
جام پایه دار سِوان
جام پایه دار سِوان 350
جام پایه دار رُم
مینی جام 80
مینی جام 90

قاشق و چنگال و کارد

قاشق کلاسیک
چنگال کلاسیک
کارد کلاسیک
قاشق و چنگال سالاد
کارد کیک بری

انواع دیس:

دیس مستطیل:

دیس مستطیل بزرگ
دیس مستطیل کوچک
دیس مستطیل مینی

دیس بیضی:

دیس بیضی بزرگ
دیس بیضی کوچک

انواع سینی:

سینی مستطیل:

سینی مستطیل سایز1
سینی مستطیل سایز2
سینی مستطیل سایز3
سینی مستطیل سایز4

سینی گرد:

سینی گرد سایز1
سینی گرد سایز2
سینی گرد سایز3(جدید)
سینی گرد سایز4(جدید)

ظروف خاص:

بشقاب سه خانه

جعبه شرینی مربعی