لیست قیمت ظروف ارس را می توانید بصورت ارسال پیام و یا تماس با شماره های شرکت دریافت نمایید. در این لیست قیمت ظروف ارس می توانید انواع محصولات لیست شده زیر را بیابید. لیست قیمت به دو صورت قیمت ظرف و قیمت کارتن موجود می باشد.

قیمت بشقاب غذا گرد
قیمت پیش دستی گرد
کیک خوری گرد
بشقاب لوکس
بشقاب خورشت خوری لوکس
پیش دستی لوکس
کیک خوری لوکس
بشقاب مربع کلاسیک
پیش دستی مربع کلاسیک
کیک خوری مربع کلاسیک
دیس مستطیل بزرگ
دیس مستطیل کوچک
دیس بیضی بزرگ
دیس بیضی کوچک
پیاله چهارگوش 250
پیاله چهارگوش 500
پیاله چهارگوش 750
پیاله چهارگوش 1250
پیاله نیلوفری 200
پیاله نیلوفری 400
پیاله گرد لوکس 500
پیاله گرد لوکس 1000
پیاله گرد لوکس 2000
پیاله گرد لوکس 3500
بشقاب سه خونه
لیوان اسپشیال ساده
لیوان اسپشیال طرحدار
لیوان لوکس 70
لیوان لوکس 200
لیوان لوکس 350
لیوان ونوس 80
لیوان ونوس 200
لیوان ونوس 250
لیوان ونوس 350
لیوان ونوس 450
جام مدل هیمالیا
جام مدل ونیز
جام سِوان
جام رُم
مینی جام 80
فنجان ساده120
پیرکس 1200
پیرکس 1800
پیرکس 2500
جام دسری هیمالیا
جام دسری ونیز
جام دسری سِوان
جام دسری رُم
دسری قلبی
دسری گرد
دسری مربع
قاشق کلاسیک
چنگال کلاسیک
کارد کلاسیک
قاشق وچنگال سالاد
کارد کیک بری
قاشق دسری
چنگال دسری

مشتریان عزیز، برای لیست قیمت ظروف ارس، با ما تماس بگیرید.